Taotlege Bulgaaria viisat

Bulgaaria viisa on luba, mis antakse välisriigi kodanikule lennujaama sisenemiseks, seal viibimiseks või transiidiks. Juurdepääs avaldatakse liimina, mis on kinnitatud välisriigi reisidokumendile või muule heas ja nõuetekohases vormis välja antud asendusdokumendile ning kehtib ainult selle dokumendi tähenduses ja viisa väljaandmise põhjusel.

Viisa oleks saadaval ainult kehtiva passiga. Kui isikule, kes on Bulgaariale juba juurdepääsu saanud, antakse uus juurdepääs ja Bulgaaria viisapass on tühistatud, isegi kui luba ei ole veel lõppenud, peaks isik pöörduma Bulgaariasse jätkama uue viisa saamiseks uue passiga.

Viisat on vaja India kodanikele, kes kavatsevad Bulgaariat külastada. Palun kontrollige, kas elate Indias https://alinks.org/bulgaria-visa-for-indians/.

OLULINE MÄRKUS

Pange tähele, et vastavalt Bulgaaria valitsuse otsustele ei vaja kõik kehtivate Schengeni dokumentide omanikud ning Rumeenia, Küprose ja Horvaatia kodanikud, kellel on kaks või enam sissesõiduviisat ja elamisluba, Bulgaariale täiendavat juurdepääsu.

Reisijad, kellel on:

 • Ühtne viisa (C) kahele või mitmekordsele sisenemisele, kehtib kõigis Schengeni ala liikmesriikides;
 • Pikaajalise viisa (D), mille on välja andnud üks Schengeni piirkonna liikmesriik üle kolme kuu viibimiseks;
 • Ühe Schengeni piirkonna liikmesriigi antud elamisluba;
 • riiklikud viisad kahele või enamale Rumeenia, Küprose ja Horvaatia riiki sisenemiseks või elamisloaks.

Ei vaja viisat transiidiks ega kavatse viibida Bulgaaria territooriumil kuue kuu jooksul, mis ei ületa 90 päeva.

Külastajal ei ole lubatud viibida Bulgaarias rohkem päevi kui viisas täpsustatud. Viisa ei arvesta Bulgaarias veedetud päevade arvu.

Välisriigi kodanikule võib anda mitmekordse viisa kehtivusega kuni üks aasta. Välisriigi kodanik on eelmisel aastal saanud lühiajalise juurdepääsu ja teda on kasutatud vastavalt Bulgaaria Vabariiki sisenemise ja seal viibimise seadusest tulenevatele nõuetele.

Tsiin on põhjused mitmekordse viisa taotlemiseks järgmiselt:

 • Hageja ja kaubandusseaduse alusel tegutsevate Bulgaaria füüsiliste või juriidiliste isikute vahel hoitakse pikaajalisi ärisuhteid;
 • Taotleja toetab pikaajalisi ärisidemeid Bulgaaria juriidiliste isikutega, kes tegutsevad mittetulunduslike juriidiliste isikute seaduse alusel;
 • Taotlejal on pikaajalised ärikontaktid, mis on registreeritud investeeringute edendamise seaduse artikli 24 alusel, välismaiste juriidiliste isikute esindajatega;
 • Kaebaja on andnud väärtusliku isikliku panuse kahepoolsete sidemete loomisse Bulgaaria Vabariigiga.
 • Bulgaaria Vabariigi välismaalaste seaduse kohaselt on kaebaja Bulgaaria elaniku pereliige.
 • Hageja on Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni resident, kes elab pikemat aega Bulgaaria Vabariigis.
 • Hageja on välismaalase pereliige, kes on pikka aega elanud Bulgaaria Vabariigis, hoides oma alalist elukohta välismaal;
 • Taotleja on välisriigi autoveo juht või reisijate ja kaubavedude raudteetranspordisüsteemi liige.

Lühiajalise viisa alusel ei saa välismaalane Bulgaarias töötada.

Järgmised isikud on vabastatud toimetuleku, majutuse ja transpordiga seotud faktide esitamisest:

 • Euroopa Liidu pereliikmete või leibkondade liikmed, Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud;
 • Teenistuse omanikud ja diplomaatilised passid

Järgmised inimesed on kindlustuspoliisi esitamisest vabastatud:

 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna pere- või leibkonnaliikmed ning Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud
 • Teenistuse omanikud ja diplomaatilised passid

Kuidas viisat Internetis taotleda?

 1. Täitke veebipõhine avalduse vorm.

Täitke lihtne veebirakendus ja tasuge ka krediitkaardi või PayPaliga

2. Kindlustage oma reiside ohutus

Teie saatkond / konsultant aitab teid kõigis hädaolukordades (nt loodusõnnetused, rahutused jne)

3. Taotle kohe viisat

Kandideerimiseks peate nõudma järgmist teavet:

Kui olete konsulaadis registreerunud, värskendate oma andmeid, kui:

 • Oma kontaktandmete muutmine,
 • Teie õigusliku seisundi muutused,
 • Kolite tagasi oma sünniriiki.

Miks registreeruda saatkonnas

Reiside registreerimine on valitsuse pakutav programm. See teenus võimaldab teil salvestada välisministeeriumile teavet oma eelseisva välisreisi kohta, et seda saaks hädaolukorras teie abistamiseks kasutada. Litsentsi korral võivad välismaal elavad inimesed saada rutiinseid üksikasju ka lähimast saatkonnast või konsulaadist.

Teave liidu kodaniku pereliikme elamisloakaardi omanikele:

ELi liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) pereliige võib Bulgaariasse reisida ilma viisata, kui tal on kehtiv pass ja kehtiv ELi kodaniku pereliikme elamisluba ning kui ta on reisimine ELi liikmesriigi või EMP pereliikmega või ühinemine temaga. Oletame, et ELi liikmesriigi või EMP kodaniku pereliikmel pole sellist passi. Sel juhul antakse Bulgaaria viisa kiirmenetluse alusel tasuta.

Lühiajaline viisa (C-viisa) võimaldab turistil reisida või viibida Bulgaaria Vabariigi territooriumil 180 päeva maksimaalselt 90 päeva. See väljastatakse transiidi-, turismi-, äri-, era- või muudel eesmärkidel ühe, kahe või mitme kande jaoks. Selle kehtivusaeg sõltub tingimustest, milles turist reisib Bulgaariasse.

Viisatasud riiki sisenemise ja seal elamise eest

Schengeni viisa

80BGN156
Viisatasu 6-11-aastastele lastele

40BGN78

 

Esimene tööelamisluba või füüsilisest isikust ettevõtja

640BGN1,252
Esimene elukutse või füüsilisest isikust ettevõtja elamisluba, elektrooniline taotlus

490BGN958
Esimene elamisluba, tööturu kontrollimine puudub (muud töökohad, ekspert, teadlane, sportlane, treener või treener)

560BGN1,095

291 Views