Kuidas Arubal varjupaika taotleda

Võite taotleda varjupaika, kui olete piiril või mõnes muus Arubal sisenemissadamas. Võite külastada migratsioonibürood ja ametniku abiga täita ankeet soovitud keeles. 

Varjupaika võivad taotleda kõik välisriigi kodanikud, olenemata vanusest, soost, soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest või poliitilistest veendumustest, kui taotleja kardab oma päritoluriiki naasta. 

Kui viibite saarel, võite varjupaiga taotlemiseks kokku leppida kohtumise välismaalaste integratsiooni, juhtimise ja vastuvõtmise osakonnaga (DIMAS). 

DIMAS registreerib ja viib läbi pagulasseisundi määramise protseduuri Arubal. Taotlejad peavad registreerimiseks ja varjupaiga taotlemiseks DIMASiga kokku leppima kohtumise. Kohtumisi saab kokku leppida veebis aadressil dimasaruba.  

Kuidas Aruba varjupaigasüsteem töötab?

Arubal kaalutakse varjupaigataotlejaid, kui nad on oma päritoluriigis kannatanud diskrimineerimise, vägivalla või tagakiusamise all. Rahvusvahelise kaitse saamiseks ei saa kaaluda hülgamist isiklikel või majanduslikel põhjustel. 

Abi antakse Arubal sisenemiskohas või riigi piires. Nii lubab valitsus registreerimise lõpule viia ja jätkab juhtumit vastavalt varjupaigaseadustele. 

Varjupaiga taotlemine on Arubal tasuta. Kui teilt küsitakse, võite sama kohta UNHCR-ile teatada. Taotlejalt ei tohi taotluse menetlemise eest tasu võtta ega nõuda makse tegemist. 

Varjupaigataotlusprotsess Arubal

  • Varjupaika taotlev või varjupaigavestlust taotlev taotleja kuulatakse isiklikult ära.
  • DIMAS kutsub kandideerijad ette, annab neile piisavalt aega kandideerimiseks valmistumiseks ning teavitab, et kõik nõutavad dokumendid oleksid isikliku vestluse käigus korrastatud ja toodud. DIMAS saadab kutse meili teel; muutub vajalikuks e-posti aadress õigesti sisestada. 
  • DIMAS-i lubatakse vestlusele ainult kokkulepitud taotlejad. 
  • Intervjuud viiakse läbi taotleja poolt eelistatud keeles, sealhulgas esitatavad dokumendid. Dokumendid peavad olema allkirjastatud isiku poolt valitud eelistatud keeles. 
  • Kui taotleja mõjuva põhjuseta vestlusele ei ilmu, arvestab DIMAS seda, kuna taotleja ei ole enam varjupaigast huvitatud ja taotlus lõpetatakse. 
  • Kui taotleja ei saa vastuvõtule tulla, saab ta selle tühistada 48-tunnise etteteatamisega, kuid selleks peab olema mõjuv põhjus. Kui ei, siis taotlus lõpetatakse, nagu eelnevalt öeldud. 
  • DIMAS mõistab, et varjupaigataotlus on vabatahtlik. Kui isik soovib juriidilist esindatust, võib seda teha taotleja kulul, mitte DIMASi kohtumiste ajal. 
  • Kohtumise ajal DIMASis kuulatakse ainult isikut. 

Pärast registreerimis- ja vastuvõtuprotsessi lõpetamist saab isik vastuse esimesel võimalusel. Mõnel taotlejal võib olla vaja enne lõplikku otsust osaleda täiendaval kohtumisel. Positiivse tulemuse korral saab taotleja vastava elukoha. Kui tulemus on negatiivne, saab taotleja teatise konkreetse aja Arubalt lahkumiseks. Taotlejad, kes ei ole otsusega rahul, võivad esitada vastuväite ja esitada vajadusel hagi. 

Õigused ja kohustused varjupaigamenetluse ajal Arubal 

õigus 

Ülesanded 

Taotleja peab viibima Arubal ilma väljasaatmiseta, isegi kui riiki sisenemine on ebaseaduslik. Taotleja peab järgima Aruba seadusi ja ametiasutusi. 
Lapsed saavad alghariduse ka siis, kui neil pole juriidilisi dokumente. Taotleja peab esitama teabe, mida näete DIMASi nõutud vestluse ajal. 
Taotleja saab tööloa tööandja juhtkonna kaudu. Taotleja ei saa riigist lahkuda, kui taotluse kohta ei tehta lõplikku otsust. 
Taotleja saab üürida kodu ilma diskrimineerimiseta dokumentide puudumise tõttu. Taotleja peab hoidma ametiasutusi teie kontaktandmetega kursis. 
Taotleja saab tasuta tervishoiuteenust ilma kindlustuseta. Taotleja peab minema DIMAS-i registreerimisdokumendi pitseerimiseks. 

 

UNHCR Aruba

unhcr.org/aruba/en/ teeb koostööd valitsusasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga, et edendada ja säilitada pagulaste, eriti erivajadustega inimeste õigusi.

Aadress: Dabaruidastraat 11, Ponton, Aruba

Abitelefoni number: + 297-732-0006,

Tööaeg: teisipäeviti ja neljapäeviti 9-12 

E-posti aadress: aruor@unhcr.org

DIMAS Aruba 

Kontakt | DIMAS Aruba aadressil: 

Aadress: Paardenbaaistraat 11, Oranjested Aruba

Kontakt: 297 522 1500

Ajad: esmaspäevast reedeni – 07–30, 11–01